Cyrsiau

Rydym yn gallu darparu hyfforddiant i’ch sefydliad, mewn lleoliad o’ch dewis ac wedi ei deilwra i’ch anghenion. Mae enghreifftiau o’n cyrsiau yn cynnwys:

 • Rheoli ac ymchwilio cwynion yn effeithiol (Rheolwyr a Swyddogion Cwynion)
 • Delio gyda chwynion yn effeithiol (staff rheng flaen)
 • Rheoli prosiectau yn effeithiol
 • Rheoli newid yn effeithiol a chefnogi staff drwy’r broses (Arweinwyr a Rheolwyr)
 • Delio gyda newid (Staff rheng flaen)
 • Adnabod eich budd-ddeiliaid a’i cynnwys yn y broses newid
 • Asesiad Anghenion – ei bwrpas, eich rôl chi a sut gall eich helpu
 • Ysgrifennu dogfennau cyhoeddus syml a hawdd i’w deall
 • Rheoli eich gwybodaeth yn effeithiol – Cyflwyniad i Lywodraethu Gwybodaeth
 • Diogelu Data a Gwybodaeth bersonol – delio yn ddiogel a chyfreithlon
 • Diogelu Data a GDPR – Yr oblygiadau ar gyfer eich sefydliad
 • Rheoli amser a llwyth gwaith yn effeithiol
 • Datblygiad Personol.