Mae'r Cwmni yn darparu gwasanaethau ar gyfer sefydliadau yn y sector gyhoeddus, wirfoddol a phreifat ar draws ystod o feysydd polisi, gan gynnwys:

Gofal Cymdeithasol

Iechyd a Llesiant

Datblygu Economaidd

Datblygu Cymunedol

Plant a Phobl Ifanc

Ein Gwasanaethau

Rheoli Prosiect

Rheoli Newid

Cynllunio Strategol

Ymchwil & Gwerthuso

Ceisiadau Grant

Cynlluniau Busnes & Astudiaethau Dichonoldeb

Gwaith Tasg a Gorffen

Ymgysylltu & Chyfranogaeth Defnyddwyr

Hyfforddiant

Llywodraethu Gwybodaeth & Diogelu Data

Rheoli Cwynion & Ymchwiliadau

Trefnu a Hwyluso Digwyddiadau